Volgende pagina Print
a a a

Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt deze kwaliteitsslag tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en minder terug hoeven vallen op de zorg. En minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn. Voor dit programma is € 80 miljoen beschikbaar. Opdrachtgever is het ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt vier jaar. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft het Ministerie van VWS alle Universitaire Medische Centra  gevraagd het voortouw te nemen regionale geriatrische netwerken tot stand te brengen in hun Onderwijs -en Opleidingsregio (OOR). Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG ) vervult bij de ontwikkeling van het netwerk een coördinerende, regisserende en ondersteunende rol. 

Omvang regio Noord

De Onderwijs -en Opleidingsregio (OOR) van het UMCG omvat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel. In de regio Noord wonen naar schatting 300.000 mensen van 65 jaar en ouder. Dat is 13% van alle Nederlandse 65-plussers.