Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Projectaanvragen 4e subsidieronde NPO

16 februari 2010 was de deadline voor het indienen van projectaanvragen voor de vierde ronde van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Vanuit ons netwerk zijn 9 aanvragen ingediend. Het betreft  6 nieuwe aanvragen en 3 aanvragen die reeds in een eerdere ronde zijn ingediend en zijn herschreven. 
ZonMw heeft eind maart de referenten rapporten gezonden. De indieners hadden tot 12 april jl. de gelegenheid om het wederhoor op te sturen. Wij verwachten eind juni / begin juli 2010 het uiteindelijke oordeel van ZonMw te ontvangen.  


Help, dement! Patient en mantelzorger aan het woord

indiener: dr. P.A. Wiegersma, UMCG

In dit project wordt een website ontwikkeld voor patienten met dementie en hun mantelzorgers. Deze website wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met patiëntenverenigingen, vrijwilligers- en zorgorganisaties en professionals. Er wordt gebruik gemaakt van een in Oxford (UK) ontwikkelde methodiek van kwalitatief onderzoek . De ervaringen van én patiënten met dementie én hun mantelzorgers met het door hen doorlopen zorgtraject komt in twee aparte modules op de website beschikbaar. Om inhoud en toegankelijkheid van de informatie te kunnen toetsen, wordt deze in een ‘marktonderzoek’ voorgelegd aan een focusgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties en een representatieve selectie van de geïnterviewden. Dankzij de gebruikte methoden zullen de modules een valide en indringend beeld geven van wat het is om dement te worden of te zijn en wat het inhoudt om te (moeten) zorgen voor een dementerende.


Indiener: drs. P.P.M. Bakker, UMCG

De huidige opleidingen, die professionals opleiden voor de ouderenzorg, zijn onvoldoende toegerust om de groeiende complexere zorgvraag van ouderen het hoofd te bieden. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk interdisciplinair opleidingsmodel voor huisarts en praktijkondersteuner. Met als doel een betere interdisciplinaire samenwerking, communicatie en (gemeenschappelijke) kenniswerving van nieuwe ontwikkelingen en een kwaliteit die tegemoet komt aan de vraag van de hedendaagse ouderen. Het resultaat van het project is een document met kennis en ervaringen van interdisciplinair opleiden gericht op de huisarts met praktijkondersteuner in de ouderenzorg. Dit vormt het startdocument voor de andere Netwerken Ouderenzorg in Nederland, waar projecten zullen plaatsvinden met andere teams van professionals.


De doelmatigheid van mondzorg aan huis

Indiener: prof. dr. R.M.H. Schaub, UMCG

Het aantal ouderen met eigen tanden en kiezen neemt toe. Bekend is dat een slechte mondgezondheid de algemene gezondheid en kwaliteit van leven van ouderenen bedreigt.
Voor een deel van de ouderen is professionele mondzorg onbereikbaar. 
In dit onderzoek worden 200 ouderen met eigen tanden en kiezen betrokken die een behandeling thuis óf in een op ouderen toegeruste algemene praktijk geboden krijgen. Voor deze ouderen worden individuele mondzorgplannen opgesteld, waarin zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg zijn geïntegreerd. 
Als uitkomsten wordt vooral gekeken naar tevredenheid met de zorg en kosten-effectiviteit.