Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Programma Geintegreerde Ouderenzorg (PGO): naar vraaggerichte samenhangende proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor ouderen

Indiener: dr. K. Wynia

Het transitie-experiment wordt uitgevoerd in een aantal huisartspraktijken in Stadskanaal en 1 à 2 andere gemeenten in Oost Groningen. Aan het eind van het experiment moeten de resultaten van het onderzoek inzicht geven in de effecten van het PGO op de complexiteit van de zorgbehoeften, de kwetsbaarheid en het welbevinden van ouderen, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de ouderen, de belasting van de mantelzorgers, de kwaliteit van zorg, het zorggebruik en de kosten. 

DELFGOUD: een innovatieve strategie om de sociale competentie en gezonde leefstijl van zelfstandig wonende ouderen van >70 jaar in achterstandswijken te bevorderen

Indiener: dr. M.H.G. de Greef, Hanzehogeschool Groningen

Het bevorderen van een gezonde leefstijl van ouderen met een lage sociaal-economische status vraagt om een aanpak die aansluit bij de leefomstandigheden en kennis en vaardigheden van deze specifieke doelgroep.
Vanuit dit perspectief heeft de Hanzehogeschool, op verzoek van het wijkplatform ouderen in Delfzijl Noord en samen met bewoners van deze wijk, het leefstijlprogramma DELFzijl Gezond OUDer Worden (DELFGOUD) ontwikkeld.
Doel van deze studie is het doen van onderzoek naar het effect van deelname aan het DELFGOUD-programma op de kwaliteit van leven van ouderen met een lage sociaal-economische status.

Het implementeren van de Verzoamelstee: het gebruik van ICT-voorzieningen voor het verhogen van welzijn, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van ouderen

Indiener: dr. G.J. Dijkstra, UMCG

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen omgeving. Het verdwijnen van voorzieningen in het landelijk gebied vormt een bedreiging voor het behoud van zelfstandigheid. In het dorpshuis van drie dorpen in Groningen, wordt een “Verzoamelstee” opgezet. Ouderen krijgen basisvoorzieningen, die waren verdwenen uit deze dorpen, terug met behulp van ICT-voorzieningen (e-health). Met beeldtelefoon en video kan contact worden gelegd met welzijnsdiensten, (huis)artsen en aanbieders van diensten en zorg.  Ouderen kunnen hierdoor langer blijven deelnemen aan het sociale leven en langer zelfstandig blijven wonen, waardoor welzijn en kwaliteit van leven toenemen. De implementatie van de “Verzoamelstee” wordt in dit project op de voet gevolgd.