Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Projecten in de regio Noord


Transitie experiment 'Analyse van zorgbehoefte en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere'

In de afgelopen 9 maanden zijn 32 werkplaatsen geworven voor het transitieproject ‘Analyse van zorgbehoefte en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere’.
Al deze werkplaatsen horen bij organisaties die deel uitmaken van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord. Met deze organisaties is een contract afgesloten waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Het trainen van de medewerkers, die de vragenlijsten gaan afnemen bij de te onderzoeken ouderen, is bijna afgerond. De werkplaatsen hebben een half jaar de tijd om de 2000 ouderen te includeren en de vragenlijsten voor de eerste keer af te nemen. De eerste ouderen zijn inmiddels geïncludeerd.

Binnenkort verschijnt een Nieuwsbrief “special”, helemaal in het teken van dit transitie-experiment.

Integraal Ouderenproject Noord-Oost-Groningen 

Het Integraal Ouderenproject Noord-Oost-Groningen werkt de komende vijf jaar aan een proactieve samenhangende zorg voor (kwetsbare) ouderen. De mogelijkheden en wensen van de individuele oudere zijn hierbij het uitgangspunt.
 
In twee à drie proefgebieden in de regio Noord-Oost-Groningen wordt, op basis van de behoeften van ouderen, een integraal zorg- en dienstverleningsaanbod voor ouderen gerealiseerd, dat toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig is. Alle organisaties in de keten van wonen, welzijn en zorg werken daarbij samen.
 
Het Integraal Ouderenproject Noord-Oost-Groningen maakt gebruik van de ervaringen die worden opgedaan binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg en in het bijzonder de projecten die worden ontwikkeld binnen het Netwerk Ouderenzorg van de Regio Noord.
Het project past binnen de doelstellingen van het recent geformuleerde Masterplan Zorg voor Toekomst in Noord- en Oost-Groningen, dat met regionale partijen is ontwikkeld door het Zorg Innovatie Forum.
Om deze transitie in de ouderenzorg te realiseren, wordt momenteel een projectorganisatie opgericht bestaande uit een stuurgroep, participantenplatform, coördinatieteam en themaprojectgroepen.