Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Omtinker, meitinker, buurtcontactpersoon of buurtcoordinator? Naar een werkbaar model voor clientondersteuning

Indiener:  dr. G.J. Dijkstra, UMCG

Frieslab bracht vier verschillende vormen van integrale cliëntondersteuning in kaart en ontwikkelde een model voor de organisatorische en financiële inbedding hiervan.

Het eerste doel van dit onderzoek is de effectiviteit voor ouderen van vier varianten van cliëntondersteuning te onderzoeken.  Het tweede doel is het op basis van deze kennis onderkennen van vraagpatronen op basis waarvan zorg- en welzijnarrangementen kunnen worden ontworpen die aansluiten bij de specifieke hulpvraag van ouderen.

Door de vier vormen van cliëntondersteuning onderling te vergelijken en de vier gezamenlijk met de referentiegemeente, wordt inzicht verkregen in de effecten van de verschillende werkwijzen.

DCM-THUIS: Bruikbaarheid en effect van Dementia Care Mapping (DCM) op de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie, de draagkracht van mantelzorgers en de arbeidstevredenheid van thuiszorgmedewerkers

Indiener: drs. D. Kuiper, UMCG

Dementia Care Mapping (DCM) is een observatiemethode waarmee enerzijds het verlenen van persoonsgerichte zorg gestimuleerd kan worden en anderzijds de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie geëvalueerd kan worden. Er bestaat overtuigend bewijs dat DCM in de intramurale setting leidt tot verminderde agitatie bij cliënten met dementie. Echter, de bruikbaarheid en validiteit van de DCM-methode voor thuiswonende dementerenden is nog niet bekend.

In het eerste jaar zal het project DCM-THUIS zich richten op de aanvaardbaarheid van de methode voor thuiswonende dementerende ouderen en hun mantelzorgers en de uitvoerbaarheid binnen een thuiszorginstelling. Daarna wordt de (kosten)effectiviteit van het toepassen van DCM in twee grote thuiszorginstellingen in Nederland onderzocht.


Preventie, vroegtijdige opsporing en probleemgeorienteerde behandeling van ondervoeding bij kwetsbare thuiswonende ouderen: effect op kwaliteit van leven, voedingstoestand en kosten

Indiener: dr. D.Z.B. van Asselt, Medisch Centrum Leeuwarden

Ruim 60% van de 75+ers die thuiszorg ontvangt heeft een voedingsprobleem. Ondervoeding wordt niet gediagnosticeerd, behandeling ontbreekt of is symptomatisch en monodisciplinair.
In dit project wordt een multidisciplinaire en probleemgeoriënteerde analyse én behandeling van voedingsproblemen bij kwetsbare ouderen ontwikkeld en toegepast.
Onderzocht wordt de effectiviteit en doelmatigheid van een vroegtijdige opsporing, preventie en een probleemgeoriënteerde behandeling van ondervoeding bij kwetsbare thuiswonende 75+ers.
Deelnemers aan het project krijgen ofwel een preventiezorgpad aangeboden of wel een preventiezorgpad gecombineerd met een behandelzorgpad. De interventie wordt uitgevoerd door multidisciplinaire teams van de thuiszorg.