Volgende pagina Print
a a a

 

Nationaal Programma Ouderenzorg 

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt deze kwaliteitsslag tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en minder terug hoeven vallen op de zorg. En minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn. Voor dit programma is € 80 miljoen beschikbaar. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt vier jaar. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl of www.npo.umcg.nl.  

Projecten 4e ronde NPO

ZonMw heeft vijf van de negen door het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord ingediende projecten positief beoordeeld. Een transtie-experiment is gehonoreerd. Drie onderzoeksprojecten en een implementatieproject zijn onder voorwaarden gehonoreerd.


Projecten 5e ronde NPO

ZonMw heeft de hoofdlijnen van de invulling van de 5e subsidieronde bekend gemaakt. Deze subsidie ronde wordt aanbesteed aan de acht UMC netwerken. Het netwerk kan in deze ronde voorstellen indienen voor activiteiten gericht op de uitbreiding en borging van het eigen netwerk en activiteiten gericht op de ''landelijke'' implementatie en borging van resultaten en experimenten.