Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Netwerk
Ouderenzorg
Regio
NoordSamenstelling

Ouderen-, Vrijwilligers- en Mantelzorg-organisaties
Humanitas regio Noord
Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden Groningen (OSO)
Stedelijke Overleg Ouderenbonden Groningen (SOOG)
Stichting Friese Ouderenbonden (SFO)
Stichting Bonden van Ouderen in de provincie Drenthe (SBO-Drenthe)
Stichting Platform Hattinga Verschure
Stichting Senioren aan de Slag
Stichting Groningen Plus
Zorgbelang Drenthe
Zorgbelang Groningen
Zorgbelang Fryslân
 
Welzijninstellingen
Stichting Het Oude Ambt
Stichting Maatschappelijk en Juridische Dienstverlening Groningen
ROOB-Beleidsplatform Wonen-Welzijn-Zorg Zuid Groningen

Zorgorganisaties
Districht Huisartsen Vereniging Groningen
Thuiszorg Groningen
Zorggroep Groningen
Lentis (GGZ Groningen)
Eveangroep


 


Zorggroep Leveste Middenveld
UMCG
Zorgcombinatie Noorderboog
Zorggroep Noorderbreedte
Talant
Zuidoostzorg
GGZ Friesland
De Friese Wouden
ZINN
Isala Klinieken
De Tjongerschans
Zorggoep Pasana
Huisartsenvereniging Deventer en Omstreken
Doktersdienst Groningen
NOVO
Ziekenhuisgroep Twente
Stichting Oosterlengte
Martini Ziekenhuis
Ommelander Ziekenhuis Groep
Stichting De Hoven
Huisartsenkring Zwolle/Flevoland, Drenthe en Friesland
KNGF

Verzekeraars
Menzis
De Friesland Zorgverzekeraar

Gemeentelijke overheid
Gemeente Groningen

Kennisinstelilngen/onderwijs en opleiding
Hanzehogeschool Groningen
Zorg Innovatie Forum (ZIF)
Vereniging van Verpleeghuisartsen
Vilans
Wenckebach Instituut
Frieslab
Partoer