Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Help, dement! Patient en mantelzorger aan het woord


Resultaten van (inter)nationaal onderzoek laten zien dat betrouwbare en hoogwaardige belevingsgerichte gezondheids(zorg)informatie patiënten en hun verzorgers tot steun kan zijn: zij kunnen zich eerder en beter voorbereiden op wat komen gaat en op tijd maatregelen nemen. Hierdoor zijn zij in staat langer de regie over de eigen thuissituatie te behouden. Welbevinden en kwaliteit van leven worden daardoor verhoogd. Patiënten- en vrijwilligersverenigingen geven aan dat men ervaringsgerichte informatie nauwelijks kan krijgen en dat die meestal ook nog onbetrouwbaar is. Ook zorgverleners kunnen op vragen hierover vaak geen antwoord geven. 


In dit project wordt een website ontwikkeld voor patiënten met dementie en hun mantelzorgers. Deze website wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met patiëntenverenigingen, vrijwilligers- en zorgorganisaties en professionals. Er wordt gebruik gemaakt van een in Oxford (UK) ontwikkelde methode van kwalitatief onderzoek. De ervaringen van én patiënten met dementie én hun mantelzorgers met het door hen doorlopen zorgtraject komt in twee aparte modules op de website te staan. 

Om inhoud en toegankelijkheid van de informatie te kunnen toetsen, wordt deze in een ‘marktonderzoek’ voorgelegd aan een focusgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties en een representatieve selectie van de geïnterviewden. Dankzij de gebruikte methoden zullen de modules een betrouwbaar en ook indringend beeld geven van wat het is om dement te worden of te zijn en wat het inhoudt om te (moeten) zorgen voor een dementerende.

Waar wordt het project uitgevoerd?
Het onderzoek wordt gedaan in het UMCG (disciplinegroep Gezondheidwetenschappen), de geïnterviewden komen uit heel Nederland.

Looptijd van het project
1 december 2010-31 mei 2013

Wie voert het project uit?
Organisatie: UMCG, disciplinegroep Gezondheidswetenschappen, afdeling Sociale Geneeskunde
Samenwerkingspartners: Het Expertise Centrum, Humanitas District Noord, Lentis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Groningen Zuid, Parkison Patiënten Vereniging, Stichting Alzheimer Nederland, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Centrum Ouderengeneeskunde, Zorg Innovatie Forum, Zorgbelang Groningen, Zorggroep Meander
Projectleider: dr. P.A. Wiegersma

Contact
Dr. P.A. Wiegersma
Universitair Medisch Centrum Groningen
Sociale Geneeskunde
Postbus 196
9700 AD  Groningen
tel. 050-3638650 / email: p.a.wiegersma@med.umcg.nl