Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

DELFGOUD: een innovatie strategie om de sociale comptentie en gezonde leefstijl van zelfstandig wonende ouderen van > 70 jaar in achterstandswijken te bevorderen


Het bevorderen van een gezonde leefstijl van ouderen met een lage sociaal-economische status vraagt om een aanpak die aansluit bij de leefomstandigheden en kennis en vaardigheden van deze specifieke doelgroep. Vanuit dit perspectief heeft de Hanzehogeschool, op verzoek van het wijkplatform ouderen in Delfzijl Noord en samen met bewoners van deze wijk, het leefstijlprogramma DELFzijl Gezond OUDer Worden (DELFGOUD) ontwikkeld. Doel van deze studie is het doen van onderzoek naar het effect van deelname aan het DELFGOUD programma op de kwaliteit van leven van ouderen met een lage sociaal-economische status.
Hiertoe wordt een cluster gerandomiseerd onderzoek uigevoerd onder 125 ouderen in Delfzijl Noord (experimentele groep) en 125 ouderen in Winschoten (controlegroep). De inclusiecriteria voor deelname aan het programma zijn leeftijd > 70 jaar, lichamelijke inactiviteit (SOC 1-3), MMSE > 24, eenzaamheid (De Jong Gierveld >3) depressie (INSTEL >3 ).Ouderen die in aanmerking komen voor het programma in Delfzijl Noord krijgen het DELFGOUD programma aangeboden, dat bestaat uit vier deelinterventies, te weten een bewegingsinterventie (GALM en COACH programma), een sociale vaardigheids -en weerbaarheidstraining (ACTOR en GROSSO programma), een anti-depressieprogramma (GGZ programma “In de put uit de put”) en een voedingsprogramma (het Betingestaete programma).

Het DELFGOUD programma duurt 24 maanden en wordt wekelijks aangeboden. De controle groep krijgt geen interventie aangeboden, maar wordt gevraagd om aan de voor- en nameting mee te doen. Voorafgaand en na afloop van het programma wordt als primaire uitkomstmaat kwaliteit van leven (EQ6D) gemeten. Als secundaire uitkomstmaten worden fysieke fitheid (Senior Fitness Test), sociale contacten (Personal Relations Network Questionnaire), depressie (Diagnostic Inventory for Depression), voedingsgedrag (Eetmeter Voedingscentrum) en angst (sociale angstschaal) gemeten. Bij gebleken effectiviteit zal het DELFGOUD programma worden toegepast binnen het transitie-experiment van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord en bij de landelijke implementatie van het DELFGOUD in het kader van het (NASB) programma.

Waar wordt het project uitgevoerd?
Het project wordt uitgevoerd in Delfzijl en Winschoten

Looptijd van het project
1 december 2010 tot 1 december 2013

Wie voert het project uit?
Organisatie: Hanzehogeschool Groningen, Kenniskring Transparante Zorgverlening
Samenwerkingspartners: UMCG/Bewegingswetenschappen, Zorggroep Fivelland, St.Welzijn en Dienstverlening Delfzijl, Gemeente Delfzijl, WMO Adviesraad Delfzijl, Hanzehogeschool / Academie voor Verpleegkunde, Huis voor de Sport Groningen, Stichting in Beweging
Projectleider: dr. M.H.G. de Greef

Contact
Dr. M.H.G. de Greef
Hanzehogeschool Groningen
Kenniskring Transparante Zorgverlening
Eyssoniusplein 18
9714 CE  Groningen
tel. 050-5953595 / email: m.h.g.de.greef@pl.hanze.nl