Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Het implementeren van de "Verzoamelstee": het gebruik van ICT-voorzieningen voor het verhogen van welzijn, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van ouderen


De “Verzoamelstee” is een ICT-voorziening in het dorpshuis van drie kleine dorpen in Groningen, waaruit de dienstverlening is weggetrokken en waar de openbaar vervoervoorzieningen slecht zijn. Ouderen krijgen zo basisvoorzieningen (aangevuld met zorgvoorzieningen) weer terug met behulp van geavanceerde middelen, namelijk ICT-voorzieningen (e-health). Met behulp van deze ICT-voorzieningen kunnen ouderen langer blijven deelnemen aan het sociale leven en langer zelfstandig blijven wonen in eigen huis en dorp. Welzijn, kwaliteit van leven, zelfstandigheid en deelname aan het sociale leven worden daardoor vergroot. De leefbaarheid en de sociale cohesie in het dorp nemen toe. 

De "Verzoamelstee" maakt het mogelijk om met behulp van beeldtelefoon en video contact te leggen met welzijnsdiensten, (huis)artsen en aanbieders van diensten en zorg.

In dit project worden in drie dorpshuizen (Verzoamelstee’s) ICT-voorzieningen geïnstalleerd, zodat men “live” via beeldtelefoon en video kan communiceren met bijvoorbeeld de ambtenaar die achter het Wmo-loket zit in het gemeentehuis. Ook is er in het dorpshuis een beamer aanwezig voor groepsactiviteiten, zoals (live) lezingen, gymnastiek en dergelijke, aangepast aan de wensen van de ouderen. Echter, veel ouderen hebben kennisgebrek wat ICT betreft en geen beschikking over een computer (met internet). 
 

Een ICT-voorziening, zoals geplaatst wordt in de “Verzoamelstee” moet goed ondersteund worden om de doelgroep te bereiken. Die ondersteuning in de vorm van hulp door projectmedewerkers, vrijwilligers en (begeleide) cursussen is onderdeel van dit project. Ouderen maken kennis met ICT en leren er op eenvoudige wijze mee om te gaan, bijvoorbeeld door te luisteren naar muziek of door contact te leggen met familie of door spelletjes te doen.

Het doel van dit project is een systematische implementatie begeleid door onderzoek van de “Verzoamelstee”;  het plaatsen, gebruiken en bestendigen van ICT-voorzieningen in drie dorpshuizen.

Het onderzoek bestaat uit vier fasen.

  • In de eerste fase wordt gedefinieerd welke diensten wenselijk zijn voor potentiële gebruikers.
  • In de tweede fase worden de voorzieningen geïnstalleerd, de diensten aangeboden en in gebruik genomen.
  • In de derde fase worden de diensten uitgebreid, en vindt een pilot plaats door bij een aantal (kwetsbare) ouderen die niet naar het dorpshuis kunnen komen ICT-voorzieningen thuis te plaatsen (“Verzoamelstee”-thuis).
  • In de vierde fase vindt bestendiging van het project plaats.
Gedurende de vier fasen wordt een procesevaluatie, een effectevaluatie en een kosteneffectiviteitanalyse uitgevoerd. Uiteindelijke doel is de “Verzoamelstee” zonder subsidies deel uit te laten maken van het voorzieningenaanbod voor ouderen. In dat geval kan het concept worden uitgerold over andere dorpen in de betreffende gemeenten en delen van Nederland met soortgelijke problematiek.
Waar wordt het project uitgevoerd?
in de gemeent Winsum: Adorp/Sauwerd
in de gemeente Bedum: Onderdendam
in de gemeente Ten Boer: Thesinge

Looptijd van het project
1 december 2010 tot 1 december 2013

Wie voert het project uit?
Organisatie: Rijksuniversiteit Groningen, disciplinegroep Gezondheidswetenschappen
Samenwerkingspartners: Gemeentelijke bestuurders, Bedum, Ten Boer, Winsum, Vereniging Groninger Gemeenten, Vereniging Groninger Dorpen Bestuurders, beheerders en vrijwilligers van de dorpshuizen, Zorgbelang Groningen, Organisaties Samenwerkende Ouderenbonden, WMO-raden, Stichting Welzijnswerk, Bibliotheek, Winkeliers, Kerken, Dorpsbelangen of dorpsverenigingen, RUG/Faculteit Bedrijfskunde, UMCG disciplinegroep Gezondheidswetenschappen, Toegepast gezondheidsonderzoek

Contact
Mevr. dr. G.J. Dijkstra
Universitair Medisch Centrum Groningen
Disciplinegroep Gezondheidswetenschappen en Toegepast Gezondheidsonderzoek
Antonius Deusinglaan 1
9713 AV  Groningen
tel. 050-3632847 / email:
g.j.dijkstra@med.umcg.nl