Vorige paginaVolgende pagina Print
a a aGRIP EN GLANS

     Startbijeenkomst 
 

9 september 2010

 
Onder het dagvoorzitterschap van
dr. Annemieke Visser vond op 9 september 2010 in Martiniplaza de officiële aftrap plaats van één van de weinige welzijnsprojecten binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg, te weten: de implementatie van de GRIP- en GLANS-cursussen, een zelfmanagement aanbod gericht op eigen regie en welbevinden.Maar liefst 75 mensen waren aanwezig. Onder hen waren vele ouderenadviseurs - werkzaam bij welzijnsorganisaties in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel - maar ook andere belangrijke ‘stakeholders’, zoals managers, beleidsmedewerkers van gemeenten, vertegenwoordigers van ouderenorganisaties en zorgverzekeraars.