Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Opening
Mw. Dr. Marijke Mootz opende de middag met een interessante lezing ‘Over ouder worden’. Naast een schets van de actuele cijfers en trends complimenteerde zij de GRIP en GLANS-aanpak met de constatering dat er – in tegenstelling tot veel ziektegebonden zelfmanagement programma’s – geen sprake is van het ‘heilige moeten’ of de ‘moralistische vinger’. De positieve en preventieve insteek van de cursussen en de ruimte voor de individuele situatie van de oudere beschouwde zij als succesfactoren. 

Deelsessies
Na de pauze kon worden gekozen tussen twee deelsessies. Achttien mensen namen deel aan de workshop ‘Geef uw leven een beetje meer GLANS’ onder leiding van Nardi Steverink. Ze ondervonden aan den lijve hoe hun persoonlijke ‘GLANS-schijf van vijf‘ er uit zag en leerden doelen te stellen om hun welbevinden te verbeteren. Voor velen bleek het een eyeopener dat kleine haalbare doelen een betere weg naar het (her)vinden van eigen regie en welbevinden is, dan grote ambitieuze doelen.  
De overige toehoorders luisterden in de andere deelsessie met bewondering naar het verhaal van Mw. Ans Miedema – GLANS-cursist – uit Dronrijp. “Als ik de GLANS-cursus niet had gevolgd, had ik hier nooit durven staan.

Ik ben er zelfverzekerder door geworden en geniet weer van de kleine dingen in het leven, zoals de groet van mijn buurmeisje. Ik was doelloos bezig, maar neem nu weer het initiatief om met vriendinnen dingen te doen en ik ben lichamelijk actiever geworden”. Haar conclusie was dan ook dat veel meer vrouwen het zouden moeten doen. 

Implementatie
Onder leiding van Drs. Daphne Kuiper, onderzoeker op het project, en Loes Jansen, projectmanager bij Stichting Torion uit Haren, werd verder gediscussieerd over de vraag hoe het GRIP- en GLANS-aanbod op de lange termijn te bestendigen. De werving van ouderen en de financiële inbedding vervullen hierin een sleutelrol. De belangrijkste conclusies van de afrondende plenaire discussie waar Mw. Jannie Visscher, voorzitter van het Bestuurlijk Netwerk Regio Noord, ook bij aanwezig was, waren dat het preventieve karakter van de cursussen benadrukt dient te worden en dat zorgverzekeraars het aanbod in hun aanvullende pakket zouden moeten opnemen (“een dubbeltje welzijn is een kwartje zorg”). 

 

Contactgegevens

Dr. N. Steverink
Universitair Medisch Centrum Groningen
Disciplinegroep Gezondheidswetenschappen
Health Psychology
Postbus 196
9700 AD Groningen
Tel. 050 – 3633051
Email:
b.j.m.steverink@med.umcg.nl