Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Projecten 4e subsidieronde NPO

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord heeft in de vierde subsidieronde negen projecten ingediend. Vijf projecten zijn  gehonoreerd!

Op de Regiobijeenkomst van 15 oktober jl. zijn de vijf projecten separaat gepresenteerd. Op de volgende pagina's treft u beschrjivingen aan van de projecten.

Het project Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) is in de Nieuwsbrief van juli jl. uitgebreid beschreven, derhalve onder aan  deze pagina een korte samenvatting van het project.Programma Geintegreerde Ouderenzorg (PGO) Herontwerp Van Het Zorgaanbod: Naar Vraaggerichte Samenhangende Proactieve En Preventieve Zorg En Begeleiding Voor Ouderen


Ons huidige zorgaanbod is vooral reactief ingericht op het oplossen van acute en kortdurende gezondheidsproblemen, en is (nog) niet in staat een goed antwoord te geven op langdurige complexe zorgbehoeften van bijvoorbeeld ouderen.
Belangrijkste doelstelling van dit transitie-experiment is het realiseren van vraaggerichte, samenhangende, proactieve en preventieve zorg waardoor de complexiteit van de zorgbehoeften van ouderen afneemt, de zelfredzaamheid en het welbevinden toenemen en de (overall) zorgkosten afnemen of minimaal gelijk blijven.Dit willen we bereiken met het PGO door het in onderlinge samenhang realiseren van de vier basisonderdelen van het CCM:

  • zelfmanagement support;
  • organisatiestructuur, bijvoorbeeld teams van medische en niet-medische teamleden;
  • ondersteuning in besluitvorming;
  • klinische informatie systemen;
in combinatie met de KP Triangle voor ouderen van 75 jaar en ouder in 10 à 12 huisartspraktijken in Stadskanaal en 1 à 2 andere gemeenten in Oost Groningen.Het project loopt van 1 december 2010 tot 1 december 2013.

Contact
Mevr. Dr. K. Wynia, projectleider
Universitair Medisch Centrum Groningen
Disciplinegroep Neurologie
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Tel.: 050 - 3612163 / Email: k.wynia@neuro.umcg.nl