Volgende pagina Print
a a a

Nationaal Programma Ouderenzorg 

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt deze kwaliteitsslag tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en minder terug hoeven vallen op de zorg. En minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn. Voor dit programma is € 80 miljoen beschikbaar. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt vier jaar. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl of www.npo.umcg.nl.  

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de vijfde subsidieronde van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord richt zich in deze ronde op borging en uitbreiding van het netwerk. 

In het najaar organiseert de Denktank 60+Noord een cursusreeks voor ouderen.

Wij informeren u over de officiele start van de projecten:  "Verzoamelstee" en "Help, dement!" . 

Het  ''eerste'' transitie-experiment  van de regio is begonnen met de tweede meetronde.

Tot slot komt het Integraal Ouderenproject Noord- en Oost-Groningen uitvoerig aan bod.  Een eigen initiatief van Menzis, Espria en UMCG.