Volgende pagina Print
a a a

Transitie experiment

'Analyse van zorgbehoefte en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere'

Sinds 2009 doen 25 organisaties mee met dit transitie experiment van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord. Het gaat om welzijnsinstellingen, huisartspraktijken, gezondheidscentra, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Vanuit deze organisaties zijn ruim 2000 ouderen gevraagd om mee te doen. 

De ouderen zijn gevraagd naar hun kwetsbaarheid, zorgcomplexiteit, welbevinden en persoonlijke voorkeuren ten aanzien van zorg en ondersteuning. Op basis van deze gegevens willen we niet vanuit het ziekteperspectief de zorg en ondersteuning vormgeven maar vanuit de beleving en wensen van de ouderen zelf.  

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de resultaten van de eerste meting. Ook de tweede meetronde is bijna afgerond.

Enkele werkplaatsen vertellen u over hun ervaringen tot nu toe en wat zij met de resultaten van de eerste meting of het gedachtegoed verder gaan doen. 

De Faculteit Bedrijfskunde en Economie van de RUG participeert in het transitie-experiment. Manda Broekhuis en Monique v/d Laan vertellen wat hun rol is in het project.

De Denktank 60+ Noord geeft haar mening over de belangrijkste  bevindingen van het transitieproject tot dusverre. 

Tot slot enige informatie over de activiteiten in het laatste projectjaar.