Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Geslaagde regiobijeenkomst 11 november 2011

We kunnen terugzien op een geslaagde regiobijeenkomst met veel betrokkenheid vanuit vele organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in onze regio.


Voor de pauze werd aandacht besteed aan screening en toegeleiding naar zorg en welzijn. In het afgelopen jaar zijn - in het kader van het project Analyse van Zorgbehoefte en Organiseren van Zorg en Ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere - bij ruim 2.000 ouderen gegevens verzameld over hun kwetsbaarheid, ervaren zorgcomplexiteit, welbevinden en persoonlijke voorkeuren.

In de eerste presentatie gaf Monique van der Laan een toelichting op dit onderzoek, waarin de gemeenschappelijke, geanonimiseerde gegevens gebruikt worden om naar groepen van ouderen te kijken. Welke ouderen hebben een vergelijkbaar niveau van kwetsbaarheid, complexiteit en welbevinden; waar wonen deze ouderen en welke zorg en ondersteuning hebben deze mensen nodig?

Hierna volgde de presentatie van Klaske Wynia over het project SamenOud. In dit project wordt de zorg en begeleiding voor ouderen van 75 jaar en ouder in de gemeenten Veendam, Pekela en Stadskanaal georganiseerd in 15 ouderenzorgteams, bestaande uit een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige of verpleegkundig specialist en een ouderenadviseur.


Foto's : midden Monique van der Laan, 
rechts Ali Flikkema en Barth Oeseburg

Fotograaf regiobijeenkomst: Antoinette Borchert

In de derde presentatie gaf Antoinette van Etten een toelichting op het Integraal Ouderenproject Noord- en Oost- Groningen, een gezamenlijk initiatief van UMCG, Espria en Menzis. In dit project worden vragenlijsten afgenomen bij alle ouderen in een dorp of stadswijk, in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Menterwolde en Bellingwedde. Doel van dit project is om te kijken hoe de ouderenzorg anders georganiseerd kan worden.

Vervolgens gaf  Ali Flikkema een presentatie over het Natuurlijk Netwerk Ouderen Stad Groningen en Eileen van Ligten over het Netwerk Dementie Friesland, TinZ, twee projecten waarvoor het netwerk in de vijfde ronde van het Nationaal Programma Ouderenzorg subsidie heeft ontvangen, in het kader van uitbreiding en borging van natuurlijke zorgnetwerken.

Tenslotte hield Barth Oeseburg een presentatie over het Interdisciplinair Opleidingsmodel Ouderenzorg. In dit project wordt een scholingsprogramma ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners, gebaseerd op de verwachtingspatronen van ouderen.

Alle genoemde projecten maken gebruik van het screeningsinstrument dat in het netwerk is ontwikkeld.