Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Na de pauze verzorgde Annemiek Bielderman een presentatie over het project DELFGOUD, een project dat als doel heeft de sociale competentie en gezonde leefstijl van ouderen in achterstandswijken te bevorderen.
Daarna presenteerde Eveline Hage het project Verzoamelstee. Hoe kunnen ouderen in kleine kernen met weinig of geen voorzieningen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen dorp en welke  (ICT-) voorzieningen kunnen hieraan bijdragen.
Grip en Glans is een zelfmanagement cursusaanbod voor ouderen gericht op de eigen regie en welbevinden. Dit project werd gepresenteerd door Daphne Kuipers.
Hierna werd een film getoond over het het project Help dement! In dit project wordt informatie van en voor patiënten met dementie en hun mantelzorgers verzameld die voor iedereen beschikbaar zal worden gesteld via een speciale website.
Tenslotte informeerde Anjo Geluk de aanwezigen over de succesvolle cursus 80 in ’30, ouderen op weg naar 2030. Deze cursus wordt georganiseerd door de denktank van het netwerk en richt zich op sociaal betrokken en maatschappelijk actieve ouderen. De cursus vormt de aftrap voor een bredere beweging onder ouderen. Een zoektocht naar nieuwe vormen van solidariteit met behoud van individuele vrijheid.

De presentaties kunt u vinden op de website van het netwerk www.npo.umcg.nl

Foto's: midden Annemiek Bielderman en Eveline Hage
rechts Daphne Kuiper en  Anjo Geluk