Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

  Startbijeenkomst SamenOud


Donderdag 27 oktober 2011 was de startbijeenkomst in Theater Geert Teis in Stadskanaal, een van de drie gemeenten waar het project SamenOud gaat lopen. De startbijeenkomst was speciaal bedoeld voor de betrokken professionals van zorg, welzijn en de gemeenten. Ook waren er vertegenwoordigers van de ouderenraden, cliëntenraden en Zorgbelang Groningen. Tijdens de bijeenkomst is vanuit verschillende invalshoeken bij het project SamenOud stil gestaan.

SamenOud gaat samenhangende zorg bieden aan 75-plussers met chronische en langdurige beperkingen in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela. Vraaggericht en pro-actief, met als doel opname in een ziekenhuis of verpleeghuis zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen. Het nieuwe model is ontwikkeld door het Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO), dat gesubsidieerd wordt door het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw. Het UMCG gaat onderzoeken of deze vorm van ouderenzorg beter is voor de ouderen én de samenleving minder kost. Initiatiefnemers van dit project zijn Menzis, Zorggroep Meander en het UMCG. Veel andere organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg participeren.

Het project 

“Klaske Wynia, programmaleider
“Al die versnipperde zorg integreren”


SamenOud gaat uit van de zorgvraag van de oudere zelf. Niet van het zorgaanbod van instellingen en ook niet van wat hulpverleners vinden wat goed is voor de oudere. Het Ouderenzorg Team gaat namelijk naast de oudere staan en kijkt samen met de oudere naar diens welbevinden.'
Vaak zal de mantelzorger daar ook bij betrokken zijn. Wat zijn de dingen die iemand graag doet die een beetje levensvreugde brengen? Hoe kunnen we daar op de terreinen van wonen, welzijn en zorg aan bijdragen? Welbevinden is erg belangrijk. Iemand die zich prettig voelt, kan zichzelf beter redden en maakt minder gebruik van de gezondheidszorg. Samen met de oudere brengen we het welbevinden in kaart en bespreken we wat hij of zij nodig heeft. Dat doen we ook in het Ouderenzorg Team, waarin de huisarts,

de specialist ouderengeneeskunde, de wijkverpleegkundige en de ouderenadviseur samenwerken'.
Deze aanpak is echt heel nieuw. De huidige zorg is ingericht rond het oplossen van acute en kortdurende zorgproblemen.De problematiek van kwetsbare ouderen is per definitie altijd complex. De zorg sluit dus niet goed aan op wat ouderen nodig hebben. Zij, en hun mantelzorgers, voelen zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd. En dan praat je over een grote groep. Ongeveer tweederde van de 75-plussers krijgt te maken met meerdere loketten voor ondersteuning. Bijna een kwart van de ouderen heeft vier of meer chronische aandoeningen en bezoekt daarvoor meerdere medisch specialisten, die hun behandeling niet of nauwelijks op elkaar afstemmen. Veel ouderen slikken heel wat pillen per dag, waarvan de nadelen (de bijwerkingen) vaak een betere gezondheid in de weg staan. Behalve met meerdere medisch specialisten hebben ouderen vaak ook te maken met de thuiszorg, de gemeente (WMO-voorzieningen), de maaltijdvoorziening etc.