Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

MANIFEST 


Wij gaan aan de slag

100 'nieuwe' ouderen uit Noord Nederland


Wij, 100 nieuwe ouderen uit Noord-Nederland, maken ons grote zorgen over de ontwikkelingen in Nederland als het gaat om wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Waarom zijn we bezorgd?

 • Omdat de overheid de zorg voor kwetsbare ouderen steeds meer overlaat aan particuliere instellingen die ook hun eigen belangen hebben.
 • Omdat er binnenkort te weinig jonge mensen zullen zijn die – professioneel - voor ouderen kunnen zorgen.
 •  Omdat de zorg voor kwetsbare ouderen zomaar steeds meer op de schouders van vrijwilligers en mantelzorgers komt, zonder dat dit goed wordt ondersteund.
 •  Omdat de gemeentelijke overheid de leiding op gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen loslaat, waardoor er geen samenhang meer is en ouderen buiten spel staan. 
 • Omdat de gemeenten en particuliere instellingen wel zeggen dat ouderen mee mogen praten en beslissen in de maatschappij, maar ondertussen zelf alles bepalen. Zo is participatie van ouderen een illusie en wordt veel talent onbenut gelaten.

 • Omdat door de economische crisis de spanningen en het onbegrip tussen jongeren en ouderen groter dreigen te worden.
 • Omdat in regio’s als Noord Nederland, veel sterker dan in de Randstad, de gevolgen merkbaar zijn van het toenemen van het aantal ouderen en het afnemen van het aantal jongeren.
 • Omdat bewoners van krimpgebieden, jong én oud, niet worden betrokken bij het opzetten van nieuwe vormen van samenleven en onderlinge solidariteit.
 • Omdat door de economische crisis de spanningen en het onbegrip tussen jongeren en ouderen groter dreigen te worden.

Wij, 100
nieuwe ouderen, vinden onze eigen regie over ons leven en over onze leefomgeving van zeer groot belang. Wij willen volop meedenken en meedraaien in de samenleving en onze talenten inzetten samen met jongere generaties. Wij willen nieuwe vormen van particulier initiatief opzetten, zodat ‘omzien naar elkaar’ door de generaties heen weer gewoon wordt.2012 is het Europese jaar van ‘Goed ouder worden en solidariteit tussen generaties’. In het EU-plan van aanpak wordt met name aan regionale spelers gevraagd serieus werk te maken van actieve maatschappelijke participatie van ouderen, vrijwilligerswerk mantelzorg e.d. Onze insteek komt overeen met die in het EU-document.
Wij, 100 nieuwe ouderen, komen met leeftijdgenoten in beweging en zetten onze talenten en ervaring om in actie:
 
 • Vormen nieuwe netwerken van onderlinge betrokkenheid en bekommernis tussen alle generaties.
 • Nemen de regie over wonen, zorg en welzijn op lokaal niveau.
 • Gaan aan de slag met eigentijdse en laagdrempelige vormen van particulier initiatief in de wijk, de buurt of het dorp. Kwetsbare ouderen kunnen mede daardoor zo lang mogelijk zelfstandig functioneren in hun vertrouwde omgeving, goed of beter oud worden, de regie over hun eigen leven houden en niet vereenzamen.
 • Geven aandacht voor elkaar: dat maakt verschil.
 • Vragen aan overheid en instellingen om ruim baan te geven aan nieuwe vormen van particulier initiatief en zo nodig te faciliteren.

Samen aan de slag. Dat is het idee!


Denktank60+Noord 

januari 2012

Joop Belderok, Wim van den Berg,
Eric Bleumink,  Bart Boersma,
Marian Cuypers, Anjo Geluk,
Gert Los, Dick Schaap, Mieke Sol
p/a Wirdumerweg 32,
9919 HE  Loppersum
Tijdelijke e-mail: belanko@xs4all.nl

website:
www.denktank60plusnoord.nl