Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Integraal Ouderenproject
Noord-en Oost-Groningen
 

Ouderen vragen om andere zorg


2.000 ouderen uit vier Groningse gemeenten zijn door hun huisarts benaderd met de vraag aan welke zorg en dienstverlening zij behoeften hebben.
In het najaar 2011 is een integraal ouderenproject van start gegaan, een gezamenlijk initiatief van het UMCG, Espria (waaronder Meander) en zorgverzekeraar Menzis. Zo’n 27 organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg werken gezamenlijk aan dit project.

Mogelijke uitkomst is dat niet de leeftijd of het ziektebeeld leidend is, maar het welbevinden van de oudere.
“De oudere bestaat niet meer”, volgens van Etten. De diversiteit onder ouderen is groot. Sommigen kunnen alles nog, wonen zelfstandig en hebben geen zorg nodig. Anderen wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis en zijn veel meer aangewezen op zorg -en dienstverlening. Verwachting is dat organisaties in de regio nauwer zullen samenwerken. In een regio met vergrijzing en bevolkingskrimp heb je elkaar nodig om voorzieningen en zorg overeind te houden.
 


Het UMCG heeft een screeningsinstrument ontwikkeld waarmee profielen van ouderen gemaakt kunnen worden. Het instrument bestaat uit een vragenlijst over gezondheid en welbevinden en is bedoeld om inzicht te krijgen in de situatie van de ouderen. Daar bij wordt gekeken naar drie onderdelen: kwetsbaarheid, complexiteit en welbevinden. Etten: “De huisarts kan in een oogopslag straks zien hoe zijn individuele patiënten ervoor staat maar hij kan ook naar het grotere geheel kijken: hoeveel kwetsbare patiënten zijn er in zijn praktijk. Hoe staat het met het welbevinden van zijn ouderen patiënten?”. Met deze informatie kan de huisarts sneller de juiste ketenpartners inschakelen zoals thuiszorg of een welzijnsorganisatie.


 


Delfzijl, Appingedam, Muntendam en Bellingwolde zijn de vier gemeenten waar het project wordt uitgevoerd. Het is niet toevallig dat het project in Noord- en Oost-Groningen begint. Juist in deze regio is sprake van vergrijzing en ontgroening. In heel Nederland is een grijze golf in aantocht, maar in dit deel van het land is die golf nog veel groter. Juist omdat de groep ouderen steeds groter wordt en omdat de arbeidsbevolking afneemt, moeten zorg en welzijn zich anders organiseren. Zorg en welzijn moet beschikbaar blijven en tegelijkertijd betaalbaar zijn.

Foto: Oldambtmeer; fotograaf Jan Osinga


In de vier gebieden wordt nauw samengewerkt tussen de welzijnsorganisaties en de huisartsenpraktijken. Ongeveer 80 % van alle ouderen heeft aangegeven aan het project deel te willen nemen. Dit betekent allereerst dat zij een vragenlijst invullen. Ouderen doen dit zelfstandig, met hulp van een vrijwilliger van de welzijnsorganisatie of zij worden thuisbezocht door de praktijkondersteuner van de huisarts. Inmiddels zijn de gegevens van zo’n 1.450 ouderen verzameld.
 
In mei van dit jaar worden in de vier gebieden bijeenkomsten gehouden voor alle betrokken partijen. Dan worden de gegevens gepresenteerd en zullen betrokken partijen met elkaar moeten bepalen welke acties zij gaan ondernemen om de zorg en dienstverlening beter af te stemmen op de behoeften van hun ouderen.