Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Cursus 80 in '30
 

Ouderen (succesvol) op weg naar 2030

De samenleving verandert, wij als mensen veranderen, wij willen anders ouder worden. De cursus 80in'30 (initiatief van Denktank60+Noord) vormt de aftrap voor een bredere beweging onder ouderen in het noorden. Een zoektocht naar nieuwe vormen van solidariteit met behoud van individuele vrijheid.
Honderd ouderen uit de drie noordelijke provincies werden aangetrokken door deze aankondiging en namen deel aan een cursus van vijf middagen: informatie en aansluitend debat over de gevolgen voor het eigen handelen. Het debat werd digitaal voortgezet op een besloten discussiesite en de cursus werd afgesloten met een manifest. In maart 2012 wordt een terugkombijeenkomst georganiseerd


Eerste middag

Hoogleraar Demografie Inge Hutter en Hans Elshof over bevolkingsontwikkelingen in Noord Nederland en het belang van betrokkenheid van burgers.
Bevolkingskrimp, veroudering, verschillen tussen stad en platteland en wat zijn de consequenties van deze veranderingen voor de regio. Actieve participatie van burgers is van groot belang in de aanpak van deze demografische en sociaal-culturele veranderingen. Hierbij vooral aandacht voor krimp, maar ook voor ontwikkelingen in gezond, actief en gelukkig ouder worden: welke rol kunnen burgers hierbij spelen?

Tweede middag
Ouderengeneeskundige Gerbrand Izaks over levensverwachting zonder grenzen.
Bij interviews zegt Nederlands bekendste neurobioloog vaak ‘use it or lose it’ en ook andere wetenschappers halen geregeld deze woorden aan. Meestal willen zij hiermee onderstrepen dat wij onze hersenen, hart, longen, spieren en andere organen tot op hoge leeftijd moeten blijven gebruiken om te voorkomen dat hun functie met het ouder worden achteruit gaat, met ziekte en afhankelijkheid als resultaat. Toch worden veel mensen aan het einde van hun leven ziek. Tijdens deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de mechanismen van verouderen en besproken welke gevolgen deze hebben voor onze gezondheid en levensverwachting.
 
Derde middag
Sociaal gerontoloog Joop J. Belderok over nieuwe ouderen als veelbelovend maatschappelijk middenveld. 
Om meerdere redenen moeten ouderen meer dan ooit zelf zorg gaan dragen voor wonen, welzijn en zorg. Denktank60+Noord legt er de nadruk op dat nieuwe generaties ouderen, zeg maar de babyboomers, dat ook kunnen.

Ze willen verantwoordelijkheid dragen. Dat heeft forse consequenties, niet alleen voor ouderen én jongeren maar ook voor de houding van overheid, maatschappelijke organisaties en professionals.

Vierde middag
Hoogleraar Ethiek Frits de Lange over de babyboomer: van zelfontplooier naar netwerker.
Wat maakt het leven van de ‘nieuwe oudere’ nu eigenlijk zinvol? Dit zullen niet de geneugten van een Zwitserleven zijn; anderen spelen hierin de hoofdrol. We leven immers bij de gratie van anderen. Maar dat erkennen en er werk van maken, daarin is de babyboomgeneratie niet sterk. Het dominante waardepatroon cirkelt rond zelfontplooiing en onafhankelijkheid. De dertigers van nu daarentegen heten wel de ‘netwerkgeneratie’. Ze zijn meesters in het leggen van verbinding.
 
Intermezzo: 10 excursies
Cursisten konden deelnemen aan excursies naar plekken en organisaties die regie van ouderen over wonen, welzijn en zorg centraal hebben staan én ook in praktijk brengen. Zo is een bezoek gebracht aan een Haus der Senioren,  Mehrgenerationshaus, locaties van de Herbergier (voor dementerenden),  Meergeneratiewonen in de Zwarte Doos, Ouderencoöperatie, de tentoonstelling Wij Zullen Doorgaan in het Dolhuys en de Vereniging Groninger Dorpen.