Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

GRIP en GLANS-project verrijkt met nieuwe GRIP-coaches

Sinds april 2010 wordt systematisch werk gemaakt van de verankering van het GRIP- en GLANS-cursusaanbod in de praktijk van het ouderenwerk. Inmiddels ‘adopteerden’ 23 verschillende zorg- of welzijnsorganisaties in de vier noordelijke provincies het zelfmanagement cursusaanbod voor ouderen gericht op eigen regie en welbevinden.

De meeste organisaties kozen in eerste instantie voor implementatie van de GLANS-cursus. Met één GLANS-cursus worden namelijk tegelijkertijd 8-12 cliënten bereikt, terwijl één GRIP-cursus bestaat uit zes huisbezoeken bij één kwetsbare oudere cliënt thuis. De GRIP-cursus is daarmee een relatief arbeidsintensieve cursus, en is daarom organisatorisch (en financieel) wat lastiger, helemaal in de huidige tijd van bezuinigingen en reorganisaties.

Toch zijn in december 2011 en januari 2012 in totaal 20 professionals getraind om de cursus ‘GRIP op het leven: de huisbezoeken’ vanuit hun eigen organisatie aan te bieden aan oudere mannen en vrouwen, die door (lichamelijke) beperkingen aan huis gebonden zijn. Elf professionals zijn getraind om ook binnen een ander NPO-noord project, SamenOud, actief te worden in het ondersteunen van zelfmanagement. Drie professionals zijn afkomstig van Buurtzorg Nederland, een landelijke stichting die kleine autonome 'Buurtzorgteams' (in dit geval Buurtzorgteam Deventer) ondersteunt in het leveren van zorg op maat in de wijk.

De resterende zes professionals zijn GLANS-docenten van het eerste uur. Hun motivatie c.q. volhardendheid om naast de GLANS-cursus ook de GRIP-cursus te mogen aanbieden, is opvallend. Ondanks reorganisaties en bezuinigingen hebben zij hun management weten te overtuigen dat ook de individuele variant van de GRIP en GLANS-methodiek de moeite waard is om ‘in huis’ te hebben. Alle zes professionals hebben de cursus ‘Geef uw leven een beetje meer GLANS…’ (samen met een collega) aan twee verschillende groepen vrouwen gegeven. En alle zes zijn unaniem tevreden over het resultaat. Eén van hen verwoordt dit op de volgende beeldende wijze:
"Het lijkt wel of ik een toverstokje heb. Er gebeurt iets met de vrouwen die de GLANS-cursus volgen. Sommigen melden zich na afloop als vrijwilliger. Twee vrouwen hebben meegedaan met het verhalenkabinet, waardoor zij met hun verhaal en foto naar buiten zijn getreden. Anderen vormen onderling een GLANS-netwerkje waarin ze elkaar blijven ontmoeten".
Ria Maring, GLANS-docent in Delfzijl

Of het de nieuwe GRIP-coaches gaat lukken om individuele ouderen, die fysiek te kwetsbaar zijn om naar een (groeps)cursuslocatie te reizen, op vergelijkbare wijze te empoweren, zal moeten blijken. Maar de motivatie en wens lijkt, in ieder geval bij de inmiddels ervaren GLANS-docenten, in ruime mate aanwezig.
             Meer informatie over GRIP en GLANS kunt u vinden
op de website www.gripenglans.nl
 

Foto's: GRIP-coach trainingen
december 2011 en januari 2012