Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a


Waardige zorg 


In het kader van een gehonoreerde subsidieaanvraag zijn ROC Deltion College uit Zwolle en het trainingsbureau IMOZ uit Apeldoorn in samenwerking met een zorginstelling uit de regio bezig om een lespakket te ontwikkelen voor niveau twee.
Bovengenoemde organisaties hebben een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw met de titel “waardige zorg”.
De subsidieaanvraag was een reactie op de oproep van ZonMW :” Hoe kunnen zoveel mogelijk professionals in de ouderenzorg nieuwe kennis over goede zorg krijgen en met elkaar delen?”
De doelstelling van het lespakket is om de groep lager opgeleiden middels een korte verdiepende cursus meer “handvatten” te geven bij hun werk. Dit heeft een positief effect op de zorg voor de cliënt, de kwaliteit van zorg in de organisatie en de arbeidstevredenheid van de medewerkers.

Het uiteindelijke doel van het lespakket is dus om het welbevinden van de cliënt te behouden en te versterken door een groeiende groep laag opgeleide medewerkers beter te ondersteunen in hun dagelijks zorgrelatie.
Het lespakket zal met name bestaan uit filmmateriaal aansluitend op de doelgroep.
Het filmmateriaal richt zich op de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers. De aandacht gaat hierbij naar de belevingswereld van de hulpverlener, de belevingswereld van de cliënt en de manier waarop contact gemaakt wordt.

Het filmmateriaal wordt aangevuld met hand outs met de bij de beelden passende theorie.
In april en mei zullen we het materiaal gaan uitproberen en in september 2012 vindt er een presentatie plaats in het Deltion College te Zwolle.

Voor nadere inlichtingen over dit project kunt u contact opnemen met:

De heer C. Kapitein
Deltion College
ckapitein@deltion.nl


De heer R. Chevalking
Instituut voor Zingevende Zorg (IMOZ)
www.imoz.nl / info@imoz.nl
Fotograaf: Ed Regeer