Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a


Vijfde middag

Hoogleraar Zorgethiek Marian Verkerk over ouderen op weg naar een nieuwe vriendschap.
Volgens de filosoof Aristoteles zijn er drie vormen van ‘vriendschap’: omwille van het nut, het genot en het goede. Die laatste vorm laat ons groeien tot wie we kunnen zijn. Iedere fase van ons leven vraagt om een herbezinning van relaties. Hoe ervaar ik het ouder worden en hoe ontplooi ik mij in relatie met de ander tot wie ik wil zijn? Aan de hand van socratische vragen worden de vormen van ‘vriendschap’ besproken. Met deze denkoefening wordt een begin gemaakt met het verder vorm geven van toekomstige vriendschappen in ouder worden.

Een praktijkoefening als slot:
Marian Verkerk verkende de principes van het socratisch gesprek in een praktijkoefening. Een groep van tien vrijwilligers in ‘de binnenkring’ ging met elkaar de dialoog aan over vriendschap. Deze demonstratie had ten doel om de deelnemers te laten ervaren hoe het is om in dialoog met elkaar de betekenis van vriend / burgerschap te ontdekken. Het is een ervaring die om een vervolg vraagt. Belangwekkend genoeg om uit te werken.


De cursus beoordeeld
Cursisten waardeerden de inleiders gemiddeld met een acht. Hoewel men dacht al veel te weten over het (eigen) ouder worden, bleek de cursus veel nieuwe informatie te verschaffen. De cursus daagde uit om zich opnieuw te verhouden tot het eigen ouder worden en tot de eigen plaats in de samenleving.
Minder heeft de cursus al daadwerkelijk geleid tot het aangaan van een nieuw netwerk om in beweging te komen. De opzet van de cursus, met vijf middagen met informatie en debat in een grote groep, bood onvoldoende gelegenheid voor onderling contact en netwerkvorming.
 
En nu?
Maart 2012 wordt een terugkommiddag gehouden. Centraal zal de vraag staan wat modern burgerschap van ouderen inhoudt in het licht van hetgeen geleerd is in de cursus. Is het eigen perspectief veranderd, en waarin wel of niet?

80in'30 en het NPO
De cursus heeft bij cursisten een proces van het eigen ouder worden opgepakt, en soms voor de eerste keer. Het verschaft ouderen een goed referentiekader om diensten en zorg te beoordelen op twee kernwaarden: zeggenschap over eigen leven en leefomgeving en participatie aan de samenleving ondanks kwetsbaarheid.
De cursus lijkt geschikt om elders ook gegeven te worden. Een beschrijving van de opzet en uitvoering zal ter hand genomen worden.
 
Het moet nog blijken of de cursus ook bijdraagt aan een beweging onder ouderen om de regie over wonen, welzijn en zorg ook daadwerkelijk ter hand te nemen in de eigen lokale omgeving.
 

Meer informatie over de cursus en over de denktank60+Noord kunt u vinden op
www.npo.umcg.nl (website van Netwerk Ouderenzorg Regio Noord) en op www.denktank60plusnoord.nl. Daar vindt u ook het interview met Joop Belderok en Betty Meyboom in de nieuwsbrief van het Nationaal Programma Ouderenzorg en links naar filmpjes van de presentaties van alle sprekers.