Vorige pagina Print
a a a

Contact
 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Mw. Klaske Soepboer, officemanager
T 050 3613921
F 050 3619069
E
k.soepboer@umcg.nl  


Informatie over het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord kunt u vinden op
www.npo.umcg.nl.


Meer informatie over het Nationaal Programma Ouderenzorg kunt u vinden op: 

www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl

 

 

 

Agenda
 


21 mei 2013   Vergadering bestuurlijk netwerk

 

 

 
 

Projecten 


Netwerk Ouderenzorg Regio Noord
Contact: mevr. drs.  A.V.M. van Etten
Tel.: 050 - 3611181
Email: a.v.m.van.etten@umcg.nl

 

Analyse van zorgbehoefte en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de ouderen (Welnu)
Contact: mevr. drs. M. Kastermans
Tel.: 06-44820413
Email: kastermans@kenkprojecten.nl
www.welnu.nu


Het triage-instrument: (predictieve) validiteit van de Groninger Frailty Indicator, de INTERMED cliënt versie en de Welbevinden lijst
Contact: dr. H. Boter 
Tel. 050 - 3611808 
Email:
h.boter@umcg.nl


De implementatie van de GRIP- en GLANS-cursussen: een zelfmanagement cursusaanbod voor ouderen gericht op eigen regie en welbevinden 
Contact: mevr. dr. N. Steverink
Tel. 050 – 3633051
Email:
b.j.m.steverink@umcg.nl
www.gripenglans.nl


Programma Geïntegreerde Ouderenzorg/Samen Oud; Herontwerp van het zorgaanbod: naar vraaggerichte samenhangende proactieve en preventieve  zorg en begeleiding voor ouderen
Contact: mevr. dr. K. Wynia
Tel.: 050 - 3612163
Email:
k.wynia01@umcg.nl
www.samenoud.nl  
DELFGOUD: een innovatieve strategie om de sociale competentie en gezonde leefstijl van zelfstandig wonende ouderen van > 70 jaar in achterstandswijken te bevorderen
Contact: dr. M.H.G. de Greef
Tel.: 050 – 5953595
Email: m.h.g.de.greef@pl.hanze.nl


Help, dement! Patiënt en mantelzorger aan het woord
Contact: Dr. P.A. Wiegersma
Tel. 050 – 3638650
Email: p.a.wiegersma@umcg.nl
www.pratenovergezondheid.nl


Het implementeren van de "Verzoamelstee": het gebruik van ICT-voorzieningen voor het verhogen van welzijn, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van ouderen

Contact: mevr. L. Brouwer
Tel. 050 – 3039791
Email: info@benznetwerk.nl

 
Interdisciplinair opleidingsmodel Ouderenzorg, samen ontwikkelen, samen opleiden en samenwerken
Contact: mr. R. Hilberts
Tel.: 050 – 3613873
Email: r.hilberts@umcg.nl