Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Symposium Dementie door de ogen van patiënt en mantelzorger

 

Manna Alma en Griet-Anne Banga

 

Op 27 juni 2013 werd de website www.pratenovergezondheid.nl officieel gelanceerd tijdens het symposium Dementie door de ogen van patiënt en mantelzorger. Samen met ruim 280 bezoekers kijken we terug op een geslaagd en inspirerend symposium.
 

 

Symposium

Na twee-en-een-half jaar hard werken was het 27 juni zover. De eerste twee modules over dementie op de website www.pratenovergezondheid.nl werden gelanceerd. Dit gebeurde tijdens het symposium Dementie door de ogen van patiënt en mantelzorger, georganiseerd door het Wenckebach Instituut. Ruim 280 mantelzorgers, mensen met dementie, huisartsen, medisch specialisten, casemanagers, verpleegkundigen, beleidsmakers en andere belangstellenden konden we deze middag verwelkomen. De middag stond onder de bezielende leiding van Betty Meyboom, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde en voorzitter van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

 

 

Praten Over Gezondheid

Tijdens het eerste deel van de middag lag de focus op het belang van ervaringsgerichte informatie en de rol die de PratenOverGezondheid website hierbij kan spelen.

Allereerst vertelde Auke Wiegersma, projectleider en wetenschappelijk directeur van het UMCG Fonds PratenOverGezondheid, over het ontstaan van PratenOverGezondheid (POG). Elders in deze nieuwsbrief ziet u een korte samenvatting van zijn presentatie.

 

Vervolgens was het woord aan Huib van der Burg die vertelde over het project ‘Dementie in het digitale tijdperk’. Dit project was een voorloper van ‘Help, dement!’. Hij liet de ‘Mind Mate’ zien – een apparaatje dat mensen met dementie bij het weggaan van huis waarschuwt als zij vergeten hun sleutels, mobiele telefoon etc. mee te nemen en ook helpt die items op te zoeken. Hierdoor kunnen zij zonder zorgen (voor patiënt én mantelzorger) het huis verlaten.
 


 

Foto: Huib van der Burg en Betty Meyboom

 

 

 

 

Foto: Auke Wiegersma

 

Oud-topschaatser en emeritus hoogleraar bewegingswetenschappen Harm Kuipers vertelde ons over zijn eigen ervaringen als patiënt met prostaatkanker en slokdarmkanker. Hij liet tijdens zijn presentatie het belang zien van goede communicatie en samenwerking tussen arts en patiënt. Als arts wil hij de patiënt graag helpen en vindt hij het van belang om zijn eigen ervaringen met anderen te delen. Hij streeft naar een betere voorlichting en is van mening dat artsen bij de keuzes voor een behandeling de patiënt duidelijker moeten vertellen welke impact behandelingen hebben op de kwaliteit van leven op zowel de korte als lange termijn. 

 

 

 

Foto: Harm Kuipers