Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

 

Erik Buskens sloot het deel voor de pauze af met zijn presentatie over het patiëntenperspectief bij Healthy Ageing. Tijdens zijn presentatie vertelde hij dat gezond en actief ouder worden een leven lang duurt en al begint bij de geboorte. Het Fonds POG valt binnen het UMCG onder het programma Healthy Ageing waar Buskens programmadirecteur van is. 

 

 

Foto: Erik Buskens

 

Help dement! Patiënt en mantelzorger aan het woord

 

Als eerste kwam Gerda Havertong aan het woord. De zaal luisterde vol aandacht naar haar ervaringen als mantelzorger voor haar moeder die aan dementie leed. Een samenvatting van haar verhaal is elders in deze nieuwsbrief opgenomen.

 

Daarna vertelde Manna Alma over haar ervaringen als onderzoeker verantwoordelijk voor de module dementie voor mantelzorgers. Vierenvijftig mantelzorgers vertelden hun verhaal aan haar. Velen van hen gaven aan de verzorging te ervaren als een zware periode, maar ook als een liefdevolle en dankbare periode. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Wim Molemaker en Manna Alma

 

Vervolgens interviewde zij Wim Molemaker, mantelzorger voor zijn vrouw die de ziekte van Alzheimer heeft. In een aangrijpend verhaal vertelde hij dat de diagnose een grote schok was, maar dat hij en zijn vrouw direct hebben afgesproken om zo lang mogelijk de dingen te blijven doen de ze altijd deden. Verder vertelde hij dat hij niet alles meer met zijn vrouw kan bespreken waardoor hij merkt dat hij zijn maatje kwijt is en zich soms eenzaam voelt. 

 

Daarna kwam Griet-Anne Banga, onderzoeker van de module ‘patiënten met dementie’, aan het woord. Zij vertelde aan de hand van voorbeelden dat het beeld wat mensen hebben van patiënten met dementie niet altijd klopt met de realiteit. 35 mensen vertelden haar hoe zij met de gevolgen van de ziekte een zo normaal mogelijk leven ‘proberen’ te leiden. Dit proberen zij door met hun leven verder te gaan ondanks de continue confrontaties met verlies, onzekerheden en angsten.

 

In een videofilm vertelde Nelly de Boer-van Raak over het leven met dementie. In juni 2009 is bij haar Mild Cognitive Impairment gediagnosticeerd. Op ontroerende en indrukwekkende wijze maakt Nelly duidelijk wat de gevolgen van dementie voor haar zijn en hoe ze daar mee omgaat. Lachend benoemde ze haar rommelkamertje waar ze tot rust komt. Nelly sloot af met haar motto: doorgaan met leven om te voorkomen dat je helemaal niets meer onderneemt. 

 

 

 

 

Foto: Griet-Anne Banga