Volgende pagina Print
a a aNationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt deze kwaliteitsslag tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en minder terug hoeven vallen op de zorg. En minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn. Voor dit programma is € 80 miljoen beschikbaar. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt tot eind 2013. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl of www.npo.umcg.nl
 

 

In deze nieuwsbriefspecial informeren wij u over het NPO-project DELFGOUD.


Ouderen met een lage sociaal-economische status, zoals in de wijk Delfzijl-Noord, hebben op verschillende fronten achterstand


DELFGOUD is een leefstijlprogramma met als doel de kwaliteit van leven van de groep ouderen in Delfzijl-Noord te verbeteren.