Volgende pagina Print
a a aNationaal Programma Ouderenzorg
 

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) wil de zorg voor en het welzijn van ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Het doel is een samenhangend zorgaanbod te realiseren dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Hiervoor werken talrijke landelijke en regionale organisaties samen. De beoogde kwaliteitsslag moet leiden tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en daarmee minder behoefte aan zorg voor ouderen.  Bovendien zal het voorschrijven van zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn, afnemen. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan. In 2014 start een tweede termijn van het programma. Lag het accent in de eerste termijn op de ontwikkeling van projecten en experimenten, de komende drie jaar wordt het accent verlegd naar verspreiding en implementatie.
Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl of www.npo.umcg.nl

 

 

Dit  is de zeventiende nieuwsbrief van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord, de laatste nieuwsbrief in deze vorm.

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de wijzigingen in de organisatie van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord en de netwerkdag die op 19 december 2014 wordt gehouden in het Medisch Centrum Leeuwarden.