Volgende pagina Print
a a aNationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt deze kwaliteitsslag tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en minder terug hoeven vallen op de zorg. En minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn. Voor dit programma is € 80 miljoen beschikbaar. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt tot eind 2013. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl of www.npo.umcg.nl
 

 

In deze nieuwsbriefspecial staan onderwijs en de huisartsenpraktijk centraal.

Wij informeren wij u over het project Interdisciplinair Opleidingsmodel Ouderenzorg, dat eind 2012 is afgerond.  In dit project is o.a. een gezamenlijke scholingsmodule voor huisartsen en praktijkondersteuners ontwikkeld.
In het kader van het transitieproject (Analyse van Zorgbehoefte) is onderzoek gedaan naar de veranderende rol van de huisarts binnen de ouderenzorg.  In deze nieuwsbrief vindt u een artikel over de eerste uitkomsten van dit onderzoek.