Volgende pagina Print
a a aHet Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt deze kwaliteitsslag tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en minder terug hoeven vallen op de zorg. En minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn. Voor dit programma is € 80 miljoen beschikbaar. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt tot eind 2013. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl of www.npo.umcg.nl. 


Deze nieuwsbrief special staat in het teken van het project SamenOud, een project met als doel dat ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Daarnaast informeren wij u over de implementatieronde NPO.
ZonMw heeft op 14 juni 2012 de "Call regionale implemtatieplannen NPO" geplaatst en alle netwerken hebben de mogelijkheid een voorstel uit te werken.