Volgende pagina Print
a a a

Nationaal Programma Ouderenzorg


Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt deze kwaliteitsslag tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en minder terug hoeven vallen op de zorg. En minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn. Voor dit programma is € 80 miljoen beschikbaar. Opdrachtgever is het ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt vier jaar. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl of www.npo.umcg.nl.

Agenda
 

13 november 2009:
Sluitingsdatum indienen vooraanmelding voor vierde subsidieronde regio Noord


17 november 2009:
Vergadering Klankbordgroep ouderen, mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties


3 december 2009:
Vergadering Bestuurlijk Netwerk Ouderenzorg Regio Noord


15 december 2009:
Vergadering Wetenschapscommissie Regio Noord