Volgende pagina Print
a a aNationaal Programma Ouderenzorg
 

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt deze kwaliteitsslag tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en minder terug hoeven vallen op de zorg. En minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn. Voor dit programma is € 80 miljoen beschikbaar. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt tot eind 2013. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl of www.npo.umcg.nl

 

 


 

 

 

Deze nieuwsbrief is in zijn geheel gewijd aan het GRIP&GLANS Programma, een zelfmanagement cursusaanbod  voor ouderen gericht op eigen regie en welbevinden.

Uit de eerste lange termijn analyses van het onderzoek blijkt dat de ouderen na de cursus meer eigen regie ervaren en zich minder eenzaam voelen.

Naast de ouderen komen ook de professionals, de managers en beleidsmakers aan het woord.