Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Bestuurlijk Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

In de laatste vergadering van het Bestuurlijk Netwerk Ouderenzorg Regio Noord op 3 december 2009 is besloten tot een gewijzigde samenstelling van het Bestuurlijk Netwerk Ouderenzorg Regio Noord.
Omdat het aantal netwerkpartners inmiddels is gestegen tot ruim 50 is besloten over te gaan tot een getrapte bestuurlijke structuur gecombineerd met inhoudelijke commissies. 
Dit houdt in dat er een kleinere bestuurlijke commissie wordt gevormd, die een afspiegeling is van alle partijen. Er wordt momenteel met alle partijen overlegd over de exacte invulling.

 


Samenstelling

Ouderen-, Vrijwilligers- en Mantelzorg-organisaties:
• Humanitas regio Noord
• Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden Groningen (OSO)
• Stedelijke Overleg Ouderenbonden Groningen (SOOG)
• Stichting Friese Ouderenbonden (SFO)
• Stichting Bonden van Ouderen in de provincie Drenthe (SBO-Drenthe)
• Stichting Platform Hattinga Verschure
• Stichting Senioren aan de Slag
• Stichting Groningen Plus
• Zorgbelang Drenthe
• Zorgbelang Groningen

Welzijninstellingen:
• Stichting Het Oude Ambt (welzijnsinstelling in Oldambt-gemeenten)
• Stichting Maatschappelijk en Juridische Dienstverlening Groningen
• ROOB-Beleidsplatform Wonen-Welzijn-Zorg Zuid Groningen

Verzekeraars:
• Menzis
• De Friesland Zorgverzekeraar

Gemeentelijke overheid:
• Gemeente Groningen

Kennisinstellingen/onderwijs en opleiding:
• Disciplinegroep Huisartsgeneeskunde (UMCG)
• Hanzehogeschool Groningen
• Zorg Innovatie Forum (ZIF)
• Vereniging van Verpleeghuisartsen
• Wenckebach Instituut (UMCG)
• Frieslab


Zorgorganisaties:
• De Friese Wouden
• Districts Huisartsen Vereniging Groningen
• Doktersdiensten Groningen
• Evean Groep
• GGZ Friesland
• Huisartsen Vereniging Deventer en omstreken
• Huisartsenkring Drenthe
• Huisartsenkring Zwolle / Flevoland
• Isala Klinieken
• Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie
• Lentis (GGZ Groningen)
• Leveste
• Martini Ziekenhuis
• Ommelander Ziekenhuis Groep
• Oosterlengte
• NOVO (verstandelijk gehandicapten)
• Partoer CMO Fryslan
• Stichting De Hoven
• Talant
• Thuiszorg Groningen
• UMCG
• Woonzorgcentra ’t Gooregt
• Ziekenhuis de Tjongerschans
• Ziekenhuisgroep Twente
• Zorgcombinatie Noorderboog
• Zorggroep Middenveld Drenthe
• Zorggroep Groningen
• Zorggroep Noorderbreedte
• Zorggroep Pasana
• Zuidoostzorg