Volgende pagina Print
a a a

Transitie experiment

'Analyse van zorgbehoefte en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere'


De Nieuwsbrief staat geheel in het teken van het transitie experiment 'Analyse van zorgbehoefte en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere'.   
In het transitie experiment wordt de zorg zodanig ge(her)organiseerd dat deze beter aansluit bij de behoeften van de oudere met complexe problematiek en leidt tot een meerwaarde voor hen.

In 2009 zijn 32 werkplaatsen geworven voor dit transitie experiment van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord. Al deze werkplaatsen horen bij organisaties die deel uitmaken van het netwerk van de regio Noord. Het gaat om welzijnsinstellingen, huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Met deze organisaties is een contract afgesloten waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Er is een stuurgroep samengesteld. Met de disciplinegroep Huisartsgeneeskunde en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn afspraken gemaakt over twee promotietrajecten.
Het transitie experiment is onlangs van start gegaan met het trainen van medewerkers (zie onderstaande foto) die de vragenlijsten gaan afnemen bij de 2000 ouderen die in het experiment betrokken worden. 

Het Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Voor dit programma is € 80 miljoen beschikbaar. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt vier jaar.
Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl of www.npo.umcg.nl