Volgende pagina Print
a a a


Nationaal Programma Ouderenzorg 

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt deze kwaliteitsslag tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en minder terug hoeven vallen op de zorg. En minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn. Voor dit programma is € 80 miljoen beschikbaar. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt vier jaar. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl of www.npo.umcg.nl.  
 

Inhoud
 

Deze Nieuwsbrief opent met de startbijeenkomst van het Grip -en Glansproject , die op 9 september jl. plaatsvond.
Vervolgens is in deze Nieuwsbrief veel aandacht voor de 3e regiobijeenkomst van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord. Lopende en nieuwe projecten worden belicht.
Tot slot is er informatie over de 5e subsidieronde die in het teken staat van 'Borging en uitbreiding van de netwerken' en 'Samenwerken aan integrale zorg'.