Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Interdisciplinair opleidingsmodel Ouderenzorg: Samen ontwikkelen, samen opleiden en samen werken


Ouderen leven langer en wonen langer thuis en daardoor groeit de vraag naar complexere zorg in de thuissituatie. De verwachtingspatronen met betrekking tot deze zorg verschuiven van de traditionele ziekte georiënteerde behandeling richting kwaliteit van leven en welbevinden. Bestaande opleidingen die professionals opleiden voor de zorg zijn in hoge mate ziektegeoriënteerd en bovendien disciplinegebonden. Nieuwe verwachtingspatronen vereisen in de eerste plaats een betere samenwerking en integratie zowel bij de zorgverlening als bij aspecten van wonen en welzijn. Deze andere verwachtingen vereisen nieuwe en aangepaste competenties van de zorgverleners. Bijvoorbeeld voor het adequaat kunnen hanteren en toepassen van begrippen als autonomie, persoonlijk welbevinden en kwetsbaarheid. Dat zijn generieke begrippen, niet afhankelijk van ziekte of discipline. Het ontwikkelen van een gezamenlijk referentiekader voor professionals die samen verantwoordelijk zijn voor de zorg van de ouderen moet de basis vormen voor een meer doelmatige samenwerking en een betere kwaliteit die tegemoet komt aan de hedendaagse vraag van de ouderen zelf. 

 
Voor de pilot is gekozen voor de setting van huisarts met praktijkondersteuner. De huisartsen en praktijkondersteuners volgen deels samen scholing en opleidingsmodules, reflecteren hierop en passen deze toe op hun eigen werkplek.


Het project bestaat uit:

 

  • Generieke competenties voor de huisarts en de praktijkondersteuner die werken in de ouderenzorg.

     

  • Leermiddelen die ingezet kunnen worden opdat deze competenties behaald kunnen worden.

     

  • Toetsen die ingezet kunnen worden om de (behaalde) competenties te meten.

     

  • Evaluatie van het experiment met het opleidingsmodel in de huisartsenpraktijk met huisartsen en praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen.


Aan de verzekeraars (Menzis, Achmea en De Friesland) die in drie noordelijke provincies werkzaam zijn, is medefinanciering gevraagd. Er worden huisartsenpraktijken gezocht in deze drie provincies die aan dit project willen deelnemen.

Het resultaat van het project is een wetenschappelijk onderbouwd interdisciplinair opleidingsprogramma. De resultaten van dit project worden aangeboden aan het College Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG). Het CBOG beoogt een verandering te bewerkstelligen in de opleidingen voor professionals in de ouderenzorg. Het CBOG ontwikkelt een kaderprogramma op het gebied van interdisciplinair opleiden in de ouderenzorg. De resultaten van deze pilot worden input voor dit programma.

Waar wordt het project uitgevoerd?
Huisartsenpraktijken in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe. Dit is afhankelijk van de medefinanciering van de verzekeraars

Looptijd van het project
2011-2013

Wie voert het project uit?
Organisatie: UMCG
Samenwerkingspartners: Huisartsenpraktijken en verzekeraars
Projectleider: drs. A.V.M. van Etten

Contact
Drs. P.P.M. Bakker
Universitair Medisch Centrum Groningen
Wenckebach instituut
Postbus 30.001
9700 RB  Groningen
tel. 050-3617003 / email: p.p.m.bakker@wenckebach.umcg.nl