Volgende pagina Print
a a aNationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt deze kwaliteitsslag tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en minder terug hoeven vallen op de zorg. En minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn. Voor dit programma is € 80 miljoen beschikbaar. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt tot eind 2013. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl of www.npo.umcg.nl
 

 

Deze nieuwsbriefspecial gaat over dementie.

 

In het kader van het project Help, dement! Patiënt en Mantelzorger aan het woord is de website PratenOverGezondheid, waar mensen vertellen over hun ervaringen rond een ziekte, ontwikkeld. 

De website www.pratenovergezondheid.nl met de eerste twee modules “dementie voor mantelzorgers” en “dementie voor patiënten” is tijdens een symposium op 27 juni 2013 officieel gelanceerd.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll