Volgende pagina Print
a a a
Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt deze kwaliteitsslag tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en minder terug hoeven vallen op de zorg. En minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn. Voor dit programma is € 80 miljoen beschikbaar. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en duurt vier jaar. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl of www.npo.umcg.nl. 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van een aantal projecten in onze regio, maar ook over een landelijk onderzoek in tien woonservicegebieden, waarin het UMCG participeert, en over een integraal project van Menzis, Espria en UMCG in Noord- en Oost- Groningen.

Ook kunt u een verslag lezen van de vierde regiobijeenkomst . 

De cursus 80 in ’30 die de Denktank60+Noord in het najaar organiseerde was een succes. In deze nieuwsbrief een verslag en het manifest dat na deze cursus is geschreven.

CSO, ZonMw en NFU hebben gezamenlijk een visiedocument over een toekomstbestendige ouderenzorg geschreven, met een roep om een vervolg op het Nationaal Programma Ouderenzorg. Meer informatie hierover aan het eind van deze nieuwsbrief.

fotograaf: Ed Regeer