Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Veel ouderen zijn eenzaam omdat de partner en leeftijdsgenoten weggevallen zijn en de kinderen het druk hebben. Met al die dokters en hulpverleners zien ze door de bomen het bos niet meer. Zo ervaren ouderen steeds minder welbevinden en neemt de kwetsbaarheid toe. Daar gaan wij met SamenOud dus verandering in brengen'. 
 

De opening 

Wethouder Jan Willem van der Kolk
“Samenwerken om schotten financiering te verhelpen”

“Vanmiddag staan de ouderen centraal”, zei wethouder sociale zaken van Stadskanaal Jan Willem van der Kolk. “Als je dat uitgangspunt kiest, kan het niet anders dan dat je dichtbij de oudere aan de slag gaat.” Hij wees erop dat het doel van SamenOud (zelfredzamer ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig wonen), ook centraal staat in de Wmo-beleidsplannen van Stadskanaal, Veendam en Pekela, waar SamenOud gaat lopen. “En ook tal van andere organisaties hebben de ambitie ouderen te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid. In SamenOud staat de eigen kracht van ouderen centraal, niet het aanbod. Het gaat om de vraag van de inwoners, om maatwerk. Hoe kunnen we de ouderen versterken? We gaan dubbelingen wegwerken. Hulp- en zorgverleners in de dorpen en wijken moeten elkaar kennen”, aldus Van der Kolk. “De gemeenten hebben de regie en moeten daarop aangesproken worden.”
 

Van der Kolk wees op de wetgeving die samenwerken op het gebied van wonen, welzijn en zorg bemoeilijkt. “Dat is een heet hangijzer. Als gemeente Stadskanaal zeg ik: wij hebben geen baat bij ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig wonen want die doen een groter beroep op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en dat kost de gemeente geld. Wij hebben liever dat de oudere naar het verpleeghuis gaat, want die wordt betaald uit de AWBZ. SamenOud legt mogelijk nog meer druk op de gemeentelijke budgetten.Toch willen we allemaal hetzelfde: het geluk en de zelfredzaamheid van ouderen. Hoe kunnen we inhoud geven aan die opdracht? De gemeenten en Menzis moeten samen optrekken in de verschuiving van middelen. Ook dat is SamenOud.” 

Het onderzoek 

Het PGO gaat het model een jaar lang testen. Ruim 1.500 75-plussers worden gevolgd. Ouderen vullen bij aanvang een vragenlijst in. Op basis daarvan wordt gekeken wie verhoogd kwetsbaar is en/of een complexe zorgvraag heeft. Onderzoekster Sophie Sporenberg tijdens de startbijeenkomst: “Transitie betekent: van huidige regels naar nieuwe regels. We gaan SamenOud implementeren en onderzoeken of het werkt, wat de effecten zijn. Ouderen worden via een willekeurige methode verdeeld in twee groepen: de ene groep krijgt de gebruikelijke zorg, de andere interventies  van SamenOud, mits ze kwetsbaar zijn en/of complexe zorgbehoeften hebben. We doen twee metingen, nu en over twaalf maanden. De lijsten zijn nog maar net verstuurd en we hebben er al een heleboel weer terug. Aan de hand van de antwoorden brengen we de kwetsbaarheid van de ouderen in kaart.” 

Onderzoeker Ronald Uittenbroek gaf aan:
“Dit model heeft zich al bewezen, de kwaliteit van zorg gaat omhoog. Alles wat moet leiden tot goede kwaliteit van zorg, wordt gemeten. We gebruiken de Goal Attainment Score: ouderen stellen zelf doelen en we zetten die af tegen de mate waarin die worden gerealiseerd. Haalbare doelen, kleine stappen. SamenOud maakt gebruik van een elektronisch ouderendossier. Dat dossier kunnen we ook voor de Goal Attainment Score gebruiken.” 

Meer informatie over dit project vindt u op de website www.samenoud.nl

Via deze website kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief over SamenOud.
Foto: het projectteam SamenOud
v.l.n.r. Ronald Uittenbroek, Sophie Sporenberg, Klaske Wynia en Coen Ronde